Holland Crypto

Holland Crypto richt zich op het faciliteren van een uitwisselingsdienst tussen virtuele valuta en euro's, alsmede het aanbieden van bewaarportemonnees. Het fungeert daarmee in de volksmond als een zogenaamde crypto broker. Daarnaast biedt Holland Crypto haar klanten de mogelijkheid om geautomatiseerde handelsstrategieën toe te passen. Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met haar zusterbedrijf BOTS. Holland Crypto B.V. is bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) geregistreerd als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Holland Crypto B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Holland Crypto B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht is op financiële vereisten of bedrijfsrisico's en dat er geen specifieke financiële consumentenbescherming is.

Recent artikel
Geen items gevonden.
Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.