Disclaimer

Beleggingsadvies

Alle standpunten die worden geuit door BOTS of de leden van de Raad van Bestuur en werknemers van BOTS, inclusief tijdelijk personeel en agenten van BOTS die Zakelijke Relaties initiëren of tot stand brengen (hierna "Vertegenwoordigers van BOTS") vormen geen aanbeveling dat een bepaalde cryptocurrency (of cryptocurrency token/asset/index), portefeuille van cryptocurrencies, transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een specifiek persoon. De diensten en informatie die wij aanbieden vormen geen beleggingsadvies. Er wordt geen verklaring afgelegd dat een beleggingsstrategie handelswinsten of handelsverliezen zal of waarschijnlijk zal behalen. Voor zover de wet dit toelaat, is BOTS niet aansprakelijk jegens enige natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt, heeft gemaakt, of de wens heeft geuit gebruik te maken van de diensten van BOTS (hierna "Cliënten van BOTS") of jegens enige andere natuurlijke of rechtspersoon voor de kwaliteit, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de informatie die wordt verstrekt op de website van BOTS, de mobiele applicatie nieuwsbrief en door een van de Vertegenwoordigers van BOTS of voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of bestraffende schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie die wij verstrekken aan een persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van kansen, handelsverliezen, en schade die kan voortvloeien uit een onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze informatie).

Diensten geleverd door BOTS

De mobiele applicatie die BOTS aanbiedt, stelt Cliënten van BOTS in staat om te beleggen in cryptocurrencies via de beleggingsstrategieën die toegankelijk zijn op de mobiele applicatie van BOTS. BOTS biedt de volgende diensten aan: (1) platform voor het beleggen in cryptocurrencies via AI-beleggingsstrategieën die door derden zijn gecreëerd; (2) platform voor het opslaan van cryptocurrency via de wallet 'beschikbare fondsen'. Houd er rekening mee dat BOTS geen diensten aanbiedt met betrekking tot (1) stortingen en/of opnames van cryptocurrency; (2) mijnbouw; (3) initial coin offering ("ICO's") en (4) financiële instrumenten. Bovendien biedt BOTS geen cryptocurrency aan rechtspersonen of natuurlijke personen in ruil voor het voltooien van specifieke taken, zoals het downloaden van mobiele applicaties, het aanmoedigen van andere gebruikers om te downloaden, het plaatsen van berichten op sociale netwerken, etc. Houdt u er rekening mee dat BOTS de facilitator van het platform is. BOTS is niet aansprakelijk voor de beleggingsstrategieën die zich op het platform bevinden.

Cryptocurrency Risk Disclosure


Cryptocurrency is een digitale weergave van waarde die functioneert als een ruilmiddel, een rekeneenheid of een opslagplaats van waarde, maar het heeft niet de status van wettig betaalmiddel. Cryptocurrencies worden over het algemeen niet gesteund of ondersteund door een overheid of centrale bank. Cryptocurrency markten en beurzen zijn niet gereguleerd met dezelfde controles of bescherming van de klant die beschikbaar zijn bij beleggen in aandelen, opties, futures, of vreemde valuta. Alle risico's verbonden aan de handel in cryptocurrency blijven voor rekening van de Cliënten van BOTS.

In het verleden behaalde resultaten van beleggingsstrategieën


In het verleden behaalde resultaten van de beleggingsstrategieën die Cliënten van BOTS kunnen gebruiken via de mobiele applicatie van BOTS zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Er mag niet worden aangenomen dat de toekomstige prestaties van een beleggingsstrategie winstgevend of gelijk zullen zijn aan de overeenkomstige prestaties uit het verleden. Alle risico's verbonden aan het gebruik van de beleggingsstrategieën die worden aangeboden via de BOTS mobiele applicatie blijven voor rekening van de Cliënten van BOTS.

Voor vragen met betrekking tot BOTS of haar diensten, verwijzen wij u naar de FAQ.