Risicoblootstelling en de BOTS-app
BOTSpedia
Onboarding
Risicoblootstelling en de BOTS-app
Onboarding
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Risicoblootstelling en de BOTS-app

In de financiële wereld verwijst risico naar de kans dat het werkelijke rendement van een investering afwijkt van het verwachte rendement. Het omvat de mogelijkheid om de oorspronkelijke investering geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risicoblootstelling en de BOTS-app

Risico

In de financiële wereld verwijst risico naar de kans dat het werkelijke rendement van een investering afwijkt van het verwachte rendement. Het omvat de mogelijkheid om de oorspronkelijke investering geheel of gedeeltelijk te verliezen. Met andere woorden, wanneer wij in financiële termen over risico spreken, hebben wij het meestal over het rendement op investering (ROI). In het algemeen hebben investeringen met een hoger risico een hoger potentieel rendement, maar ook een grotere kans op verlies.

Risicoblootstelling

Risicoblootstelling bij beleggen is eenvoudigweg het risico om het bedrag te verliezen dat een belegger in een belegging heeft gestoken (aandelen, obligaties, cryptocurrency, enz.). U hebt bijvoorbeeld $3000 geïnvesteerd in Ethereum, dus is uw risicoblootstelling aan ETH gelijk aan $3000. Laten we dan aannemen dat u ook Bitcoin in uw portefeuille hebt, waar u $6000 in hebt gestoken, en dat u ook aandelen Apple hebt gekocht met een investering van $1000. Als we willen meten hoeveel van uw hele portefeuille is blootgesteld aan wat - zouden we dat aanduiden met percentages. Hier is de totale waarde van uw portefeuille $10.000. Uw ETH-blootstelling omvat 30%, terwijl BTC 60% vult en 10% voor Apple-aandelen.

Diversificatie van de beleggingsportefeuille als risicoafdekking

De verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen vereist vaak een zeker risico. Diversificatie is echter een krachtig instrument dat beleggers kunnen gebruiken om zich in te dekken tegen mogelijke verliezen. Door uw beleggingsgeld te spreiden over verschillende activaklassen, sectoren en zelfs geografische regio's kunt u het totale risico in uw portefeuille verminderen. Hoewel geen enkele belegging volledig immuun is voor verlies, kan een gediversifieerde portefeuille helpen de marktvolatiliteit te doorstaan en mogelijk uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn te bereiken.

De voordelen van diversificatie

Er zijn verschillende potentiële voordelen verbonden aan het diversifiëren van uw beleggingsportefeuille:

1. Minder volatiliteit: Door uw beleggingen te spreiden over verschillende activaklassen, kunt u de totale volatiliteit van uw portefeuille helpen verminderen. Dit kan het gemakkelijker maken om gedisciplineerd te blijven en vast te houden aan uw langetermijnbeleggingsstrategie tijdens perioden van marktturbulentie.

2. Verbeterde rendementen: Hoewel diversificatie geen garantie is voor hogere rendementen, kan een goed gediversifieerde portefeuille het op termijn beter doen dan een smallere portefeuille. Dit is te danken aan het feit dat verschillende activaklassen vaak in verschillende richtingen bewegen, waardoor mogelijkheden ontstaan om winsten en verliezen te compenseren.

4. Grotere flexibiliteit: Een gediversifieerde portefeuille kan u ook meer flexibiliteit bieden. U kunt uw activamix namelijk aanpassen aan specifieke beleggingsdoelen of -doelstellingen.

Kortom, risico is een belangrijke factor om in overweging te nemen bij elke investering. Hoewel het onmogelijk is risico's uit te sluiten, kan diversificatie van uw portefeuille over verschillende activaklassen helpen de totale volatiliteit te verminderen en mogelijk het rendement op termijn te verhogen. Door uw risicoblootstelling te begrijpen en stappen te ondernemen om te diversifiëren, kunt u uw beleggingsportefeuille op koers houden om uw financiële doelstellingen op lange termijn te bereiken.

Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.