Punt- en cirkeldiagrammen uitgelegd
BOTSpedia
Onderwijs
Punt- en cirkeldiagrammen uitgelegd
Onderwijs
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Punt- en cirkeldiagrammen uitgelegd

Een point-and-figure grafiek is een grafische weergave van prijsbewegingen waarbij geen rekening wordt gehouden met het verstrijken van de tijd.

Een point-and-figure grafiek is een grafische weergave van koersbewegingen waarbij geen rekening wordt gehouden met het verstrijken van de tijd. Zij zijn niet zo populair als andere vormen van grafieken die bij technische analyse worden gebruikt, maar zij kunnen in bepaalde situaties nuttig zijn. Zij werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren 1890 door een man genaamd Charles Dow.

Ze bestaan uit een reeks X- en O-kolommen. De X-jes staan voor een prijsstijging, terwijl de O-jes voor een prijsdaling staan. Een X wordt aan de kolom toegevoegd telkens de prijs van het effect met de volledige grootte van het vak toeneemt. Een nieuwe kolom wordt toegevoegd wanneer de koers van het aandeel daalt met een bedrag gelijk aan of groter dan de omkeergrootte. De eerste O in de nieuwe kolom wordt dan 1 vakje onder de laatste X van de vorige kolom geplaatst. Een koersdaling en een omkering naar boven volgen dezelfde regels. Bijvoorbeeld, een trader kiest een box size van 2 en een 3-box reversal (2x3 P&F chart). Als de koers blijft stijgen, worden X'en toegevoegd in een enkele kolom voor elke $2.00 stijging van de koers. Wanneer de koers daalt met minstens $6,00, wordt de omkering getriggerd en een nieuwe kolom van O's wordt gestart met een eerste O geplot 1 box onder de laatste X van de vorige kolom.

De grootte van het vak en de omkering kunnen willekeurig worden gekozen. Verschillende boxgroottes geven verschillende perspectieven op de koersbeweging van een effect. Hoe kleiner de grootte, hoe meer details van koersschommelingen worden getoond, en hoe groter de grootte, hoe meer kortetermijnactie wordt weggelaten en een totaalbeeld wordt geïllustreerd. De omkeergrootte volgt dezelfde logica en de meest gebruikte groottes zijn 1, 3, en 5.

Zoals reeds vermeld houden punt- en figuurgrafieken geen rekening met tijd en plotten ze alleen koersbewegingen die de eerder beschreven regels volgen. Het kan dus eender welke periode duren vooraleer een nieuw vakje geplot wordt (bvb. uren, dagen, weken). Er zal meer geplot moeten worden wanneer er een actieve marktperiode is en er zal minder geplot worden in een rustige markt.

Het belangrijkste voordeel van point-and-figure grafieken is dat zij helpen bij het bepalen van kritieke steun- en weerstandsniveaus, omdat zij zich concentreren op het aantal prijsschommelingen dat in een bepaalde congestieruimte voorkomt. En hoewel het volume niet expliciet wordt weergegeven op de punt-en-cijfer grafiek, gaat het niet volledig verloren. Intraday punt-en-cijfer grafieken registreren alle prijsveranderingsactiviteit, het zwaardere of lichtere volume wordt weerspiegeld in het aantal prijsveranderingen geregistreerd op de grafiek. En aangezien volume één van de belangrijkste elementen is in het bepalen van de sterkte van steun- en weerstandsniveaus, zijn punt- en cirkeldiagrammen bijzonder nuttig wanneer men onderzoekt op welke prijsniveaus de meeste handel plaatsvindt.

Zoals we uit de uitleg en voorbeelden kunnen zien, zijn point-and-figure grafieken zeer nuttig in de beurshandel. Zij helpen handelaars om veranderingen in prijstrends te identificeren die kunnen wijzen op omkeringen of voortzetting van die trends.


Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.