Wenselijk Gedrag - De BOTS app
BOTSpedia
Onboarding
Wenselijk Gedrag - De BOTS app
Onboarding
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Wenselijk Gedrag - De BOTS app

Doel van dit document is met u te delen welk soort gedrag een onderscheid kan maken tussen wenselijke en ongewenste prestaties.

Gewenst prestatiegedrag

Afhankelijk van de strategie/aanpak van de bot worden verschillende maatregelen toegepast.

Rebalancers

Op het platform volgt een aanzienlijk aantal bots een "Portfolio rebalancing strategy." Deze bots herverdelen de weging van fondsen over een portefeuille van activa voor beleggers die willen investeren in een bepaalde groep munten. App-gebruikers zijn eerder geneigd om zich op hen in te schrijven vanwege fundamentele redenen in plaats van op prestaties gebaseerde redeneringen.

Houders

Voor gebruikers die een bepaald activum willen aanhouden, biedt ons platform "houders" als optie. Als gevolg hiervan zijn er geen significante prestatiebeperkingen. Als er consistente en grote drawdowns zijn, boven de 60% mark, of discrepanties tussen verhandelde activa en beschrijvingen, zou BOTS actie ondernemen om in te grijpen.

Handel Bots

Het beste deel begint met het handelen van bots op ons platform. Bij BOTS geloven we dat elke strategie een voordeel moet bieden ten opzichte van een basis holding strategie. We willen er ook zeker van zijn dat strategieën het risico op de juiste manier kunnen beheren en onze gebruikers beschermen tegen grote dips in de cryptomarkt.

Om onze doelstellingen te bereiken, gebruiken wij twee verschillende methoden:

 • De Benchmarkanalyse - Een prestatievergelijking van een bot ten opzichte van een gedefinieerde benchmark.
 • De stand-alone-analyse - Een evaluatie van de activiteit en het vermogen van een bot om risico's te beheren.

Benchmarkanalyse

In de eerste fase moeten alle tijdens de sandbox verhandelde activa worden geïdentificeerd. Een portefeuille die bestaat uit al deze activa zal worden gecreëerd, en er zal rekening worden gehouden met de positiepercentages. Als op enig moment het percentage verandert voor verschillende transacties in een enkel activum, dan zal BOTS het laatste als input gebruiken.

Vergelijking van gedrag met de benchmark:

 • Jensen's Alpha - Alpha is een parameter van het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Het is een van de belangrijkste maatstaven om te bepalen hoe goed een fonds het zal doen in vergelijking met een benchmark. Alpha kwantificeert de outperformance van een handelsstrategie na rekening te hebben gehouden met risico- en marktfactoren.
 • RAROC - Risk Adjusted Average Return On Capital - Dit is een op risico gebaseerd meetkader voor winstgevendheid voor het evalueren van risico-gewogen financiële prestaties. Hier vergelijken we de RAROC van de trading strategieën met de benchmark RAROC. Als de ratio van de handelsstrategie beter is dan die van de benchmark, betekent dit dat de bot beter presteert dan de benchmark.

Over het geheel genomen presteert een bot beter dan de benchmark wanneer de twee ratio's positieve resultaten opleveren. Zelfs als er momenten zijn waarop een bot niet aan deze normen voldoet, zal BOTS deze niet automatisch van het platform verwijderen. Natuurlijk kunnen de marktomstandigheden veranderen en kunnen er periodes zijn waarin minder goed gepresteerd wordt; dit betekent echter niet dat er ingegrepen zal worden. Wij maken ons zorgen wanneer een bot meerdere maanden na elkaar minder goed presteert dan de benchmark, vooral wanneer de marktomstandigheden stabiel lijken. Als dit gebeurt, onderzoeken wij verder door het gedrag van de strategie en haar vermogen om risico's te beheren te bestuderen.

Autonome analyse

De afzonderlijke evaluatie van risico en rendement legt een grote druk op het vermogen van de bot om risico's te beheren en te beheersen. Een te grote volatiliteit van de rendementen verhoogt de kans op mislukking aanzienlijk.

BOTS controleert voortdurend de volgende parameters:

 • ROI - Dit is de meest elementaire en frequente prestatie-indicator. Het is een berekening van de netto-inkomsten ten opzichte van de geïnvesteerde middelen.
 • Het doel van een bot is om op lange termijn rendement te maken. Een bot die in de afgelopen 4-5 maanden geen winst heeft kunnen maken, kan een indicatie zijn van inconsistentie.
 • Max drawdown - De drawdown is het grootste verlies tussen een hoogtepunt en een dieptepunt op een aandelencurve. Een laag getal is ideaal.
 • De maximale kredietopnemingen mogen niet meer dan 40% bedragen. BOTS is van mening dat aanzienlijke kredietopnemingen tot een faillissement kunnen leiden.
 • Total return/max drawdown - Dit vertelt ons hoeveel geld een bot heeft verdiend in verhouding tot hoeveel hij heeft verloren. Het is bedoeld om de potentiële winst-verlies verhouding te laten zien. Hoe groter de waarde, hoe beter.
 • Het ideale totale rendement over de maximale drawdown zou groter zijn dan 1, wat betekent dat er een groter potentieel is voor winst dan verlies.
 • Gerealiseerde volatiliteit - De gerealiseerde volatiliteit geeft aan hoe sterk het rendement van een belegging schommelt door de prestaties in het verleden over een bepaalde periode te analyseren.
 • De gerealiseerde volatiliteit wil onder een bepaalde drempel blijven om strategieën met volatiele rendementsschommelingen te beperken. Deze waarde helpt context te bieden, vooral wanneer de bezorgdheid groeit over het vermogen van de bot om risico's te beheren.

Alles bij elkaar

BOTS is zich ervan bewust dat er andere manieren zijn om de prestaties te meten en te controleren dan de modellen die we momenteel gebruiken bij onze besluitvorming. Andere methoden en ratio's worden bestudeerd met het oog op implementatie, vooral voor die Bots die al meer dan een jaar op het platform staan en waarvan we voldoende gegevens hebben om andere metriek te gebruiken.

Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.