Kosmos (ATOM)
BOTSpedia
Onderwijs
Kosmos (ATOM)
Onderwijs
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Kosmos (ATOM)

Cosmos is een proof-of-stake netwerk dat in 2014 is opgericht door Jae Kwon en Ethan Buchman. Het netwerk is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

Cosmos (ATOM) - Verbindt een melkweg van blockchains 

Een universum vol mogelijkheden is wat crypto kan brengen, volgens sommigen. In dit artikel bespreken we Cosmos en zijn native token, ATOM! Wat is Cosmos, hoe is het anders, en wat doet het? Laten we er meteen induiken door de eerste van deze vragen te beantwoorden!

Wat is Cosmos

Binnen de crypto-industrie gaan we vaak van het praten over "Layer 1" blockchains zoals Bitcoin naar Layer 2 oplossingen. Deze oplossingen zijn bovenop de Layer 1 ketens gebouwd om transacties te helpen opschalen. Maar we kunnen ook de andere kant op gaan naar Layer 0 ketens.

Layer 0 blockchains zijn netwerken die vooral het interoperabiliteitsprobleem waar blockchains mee kampen proberen op te lossen. Terwijl Bitcoin bijvoorbeeld bijzonder goed is in het veiligstellen van waarde en het versturen ervan over het internet peer-to-peer, kan een andere blockchain zoals Ethereum er niet rechtstreeks mee communiceren. Daarom wil Cosmos een platform bieden voor een internet van blockchains.

Cosmos is een proof-of-stake netwerk dat in 2014 is opgericht door Jae Kwon en Ethan Buchman. Het netwerk is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Ten eerste is er de Cosmos Hub, de hoofdketen van het netwerk. Maar minstens zo belangrijk zijn de Cosmos Zones. Dit zijn blockchains die verbonden zijn met de Cosmos Hub maar gespecialiseerd zijn in hun eigen specifieke use-case.

Om u een duidelijker idee te geven van hoe dit werkt, zullen wij een eenvoudig voorbeeld geven van hoe het Cosmos-netwerk doet waar het goed in is: interoperabel zijn!

Hoe werkt Cosmos

Om te begrijpen hoe Cosmos werkt, moeten we de verschillende versnellingen begrijpen. Laten we beginnen met de Cosmos naaf. Stel je het wiel van een fiets voor met zijn spaken en centrale as. De Cosmos naaf zou de centrale as zijn waar alle informatie die door de spaken komt, wordt verwerkt. 

Via het Inter-Blockchain Communication Protocol (IBCP), houdt de Hub alle verschillende Cosmos Zones in de gaten. Deze informatie wordt opgeslagen op de Cosmos Hub, en vormt zo het centrale knooppunt van alles binnen het Cosmos ecosysteem. Het is ook het punt waarlangs de communicatie tussen de verschillende Zones stroomt.

Nu, wat zijn deze Kosmos Zones waar we het over hebben? In het fietswiel-voorbeeld dat we net gaven, zouden de Zones de verschillende spaken van het wiel zijn. Het zijn blockchains op zichzelf die zijn gebouwd met de Cosmos SDK (software development kit). Blockchain netwerken gebouwd met de Cosmos SDK kunnen communiceren met de centrale hub en ook communiceren met andere Cosmos-ondersteunde blockchains.

Het mooie van dit systeem is dat deze individuele blockchains zich kunnen specialiseren in hun eigen use case. Deze Zones kunnen dan ook fungeren als tussenpersoon voor andere Zones om zich te verbinden. Elke Zone heeft echter de autoriteit om andere Zones te weigeren als ze liever geen verbinding met hen maken.

Dit systeem maakt het mogelijk dat gedecentraliseerde applicaties (dApps) op verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren. Afgezien van het schaalaspect, kan het interoperabel maken van blockchaintechnologie ervoor zorgen dat de sector meer innoveert en sneller groeit.

Het nut van ATOM

Men kan de kosmos niet maken zonder atomen, natuurlijk. ATOM is de eigen cryptocurrency van het Cosmos-ecosysteem, die verschillende functies vervult. Eerst en vooral betalen gebruikers transactiekosten met ATOM. Ten tweede kunnen houders de cryptocurrency inzetten, waardoor het mogelijk wordt om deel te nemen aan het bestuursproces. Met andere woorden, hoe meer ATOM men inzet, hoe groter het stemrecht voor voorstellen wordt.

Staking stelt houders in staat om ook deel te nemen aan het consensusproces. Door ATOM te staken via een validator, ontvangen stakers beloningen en helpen ze het netwerk veilig te houden door transacties te valideren.


Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.