BOTSLab op GitHub
BOTSpedia
Onboarding
BOTSLab op GitHub
Onboarding
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

BOTSLab op GitHub

We hebben integraties voor een verscheidenheid aan programmeertalen. Een botcreator kan zijn bots aan ons platform koppelen met behulp van de instructies die op GitHub te vinden zijn.

BOTSLab op GitHub

We hebben integraties voor een verscheidenheid aan programmeertalen. Een bot maker kan zijn bots verbinden met ons platform door gebruik te maken van de volgende integraties..: MetaTrader Integration, R, C Sharp, TradingView, en Python. Als een bot-maker de bot op zijn eigen server wil laten draaien, moet hij contact opnemen met zijn systeem- of netwerkbeheerder. De volgende bedrijven stellen geschikte virtuele machines ter beschikking:

Als u een bestaande bot wilt gebruiken of uw eigen bot wilt ontwikkelen, moet u uw pc zo voorbereiden dat dit project kan worden uitgevoerd.

Volg de stappen in dit deel om dat te bereiken.

Creëer en run uw eigen bot:

 • Deze bot staat in bots/rsi.py. De bots map bevat de bestanden ema.py en sma.py, welke twee Ta-Lib bibliotheek-gebruikende bots zijn. Om je eigen bot te bouwen, lees de README instructies in dit deel van het document.

Schrijf je eerste bot: 

 • Gelieve te verwijzen naar bots/bot_template.py voor richtlijnen over hoe je je eerste bot schrijft. Je moet een functie genaamd get_buy_or_sellsignal implementeren en deze opslaan in een python bestand met de extensie ".py" in de map "bots".

Configuratie Backtesting tool: 

 • De simulatieparameters van het Backtesting tool en de data-instellingen voor de historische gegevens zijn te vinden in config_test.py.

Test uw bot tegen de backtesting machine: 

 • Configureer de parameter bot_name in config_test.py met de volgende waarde: bot_name = 'bots.[bestandsnaam_van_bot]'
 • Om de bot te testen, volg je de instructies hierboven en gebruik je het aanbevolen Docker commando: run_bot.sh test (of run_bot.cmd test op Windows).

Laat uw bot live draaien: 

 • Geef de parameter bot_name de juiste waarde in config_live.py: bot_name = 'bots.[bestandsnaam_van_bot]' .
 • Je kunt de bot in live modus uitvoeren door de instructies hierboven te volgen, bijvoorbeeld met het aanbevolen Docker commando: run_bot.sh live (of run_bot.cmd live als je Windows gebruikt).

Een bot laten draaien met Docker: 

 • Docker installeren
 • Je hoeft geen platform-specifieke dependencies te installeren als je Docker gebruikt (bijvoorbeeld Python). Alleen Docker is nodig.
 • Voor Windows en macOS, installeer Docker Desktop van: https://www.docker.com/get-started.
 • Als u Docker en Docker Compose wilt installeren op Ubuntu Linux, volg dan deze instructies:
 • Als je dat nog niet gedaan hebt, kloon dan het Bot-Backtesting project op je computer met Git.
 • Gebruik de volgende commando's in een opdrachtprompt, nadat u naar de projectdirectory bent genavigeerd:

Alternatief: de bot draaien zonder Docker

 • Python 3 moet worden gedownload en geïnstalleerd.
 • Installeer de TA-Lib bibliotheek.
 • Om de Python afhankelijkheden te installeren, voer bash create_venv.sh uit vanaf een terminal op Linux en macOS of voer create_venv.cmd uit op Windows.

Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.