Rekenkundige vs. logaritmische schaal
BOTSpedia
Onderwijs
Rekenkundige vs. logaritmische schaal
Onderwijs
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Rekenkundige vs. logaritmische schaal

Schalen worden zelden behandeld, maar zij kunnen een belangrijk verschil maken bij de analyse en interpretatie van trendlijnen.

Schalen komen zelden aan bod, maar zij kunnen een belangrijk verschil maken bij trendlijnanalyse en -interpretatie. Het is dus een goed idee om ze te bespreken. Grafieken worden ofwel op een rekenkundige schaal, ofwel op een logaritmische schaal uitgezet. Alvorens in te gaan op de belangrijkste verschillen tussen deze twee schalen, is het van cruciaal belang de basisprincipes van grafieken te onthouden: datum uitgezet op de x-as (uitgezonderd point-and-figure grafieken) en prijs uitgezet op de y-as.


De verticale as onderscheidt deze twee schalen. De verticale afstand tussen punten of dollarbedragen in rekenkundige grafieken is constant op alle prijsniveaus, terwijl de verticale afstand in logaritmische grafieken varieert afhankelijk van de procentuele verandering tussen punten of dollarbedragen en de afstand dus afneemt naarmate de prijs van een effect stijgt.


Bijvoorbeeld, als de prijs van een aandeel met $1,00 verandert, zal de afstand tussen $1,00 en $2,00 op de rekenkundige schaal identiek zijn aan de afstand tussen $101,00 en $102,00; echter, de ene is een 100% verandering in prijs en de andere is slechts een 0,99% verandering in prijs (zoals u zou verwachten). Als gevolg hiervan is op de logaritmische schaal de afstand tussen $1,00 en $2,00 groter dan de afstand tussen $101,00 en $102,00.


Bovendien dempt de rekenkundige schaal de prijsschommelingen op de lage niveaus van de grafiek, maar overdrijft ze op de hoge punten. Aangezien de logaritmische schaal de verandering in procenten weergeeft, in plaats van in absolute termen, lost hij dit probleem op door de prijstrends proportioneel weer te geven, waardoor hij een betere keuze is dan de rekenkundige schaal. Dit is belangrijk om in gedachten te houden, omdat individuen op sociale media of in het nieuws vaak gebruik maken van een rekenkundige schaal om te overdrijven of een valse boodschap over te brengen over significante prijsbewegingen, maar als u dit vertaalt naar een logaritmische schaal gedurende een langere periode, kan de prijsverandering niets bijzonders zijn - dit is een eenvoudige overdrijving van gewone gebeurtenissen tot dramatische.


Samenvattend is de logaritmische schaal beter dan de rekenkundige, omdat zij de koersbewegingen weergeeft met een percentage in plaats van een specifiek dollarbedrag voor elke afstand. Met andere woorden, het is perfect voor trendanalyse op lange termijn omdat het een realistischer perspectief biedt en dus de natuurlijke voorkeur geniet van traders.


Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.