ROI - Rendement op Investering

Een ROI, of return on investment, is een berekening die bepaalt hoe rendabel een bepaalde investering is. Er wordt rekening gehouden met hoeveel geld er is geïnvesteerd en wat het rendement van die investering is geweest. De formule is (Winst van de investering - Kosten van de investering) / Kosten van de investering. Als iemand bijvoorbeeld een aandeel koopt voor $100 en het later verkoopt voor $120, zou zijn rendement op de investering (ROI) 20% bedragen.


Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.