Risiconiveauschaal - BOTS

BOTS Risico Niveau Schaal

BOTS gebruikt een schaal van 1 tot 12 om het risico te bepalen van handelsstrategieën die op de BOTS app draaien. De risicoschaal wordt voorgesteld om risico's te categoriseren samen met een multidimensionale rangschikking. In het algemeen kan worden gezegd:

  • Laag-risiconiveau: risicoschaal 1/12 tot 4/12
  • Middelmatig risiconiveau: 5/12 tot 8/12
  • Hoog-risiconiveau: 9/12 tot 12/12

Het risicogetal krijgt meer betekenis wanneer het over een langere periode wordt gemeten. Hieronder vindt u de belangrijkste prestatiestatistieken die BOTS gebruikt om het risico te meten:

Mettertijd zal BOTS meer prestatiestatistieken definiëren en meten. De bovenstaande statistische maatstaven kunnen zeer misleidend zijn. Marktomstandigheden kunnen veranderen. Het is mogelijk dat de handelsstrategie niet goed met deze veranderingen kan omgaan. Zelfs indien een bot gedurende een aanzienlijke tijd goed heeft gepresteerd, kunnen de verliezen snel oplopen wanneer de onderliggende waarde waarin de bot handelt plotseling keldert.


Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.