NewsroomDe grondbeginselen van beleggen
De psychologie van marktcycli
De grondbeginselen van beleggen
21 februari 2023

De psychologie van marktcycli

Hoe emoties de marktcycli beïnvloeden en wat dat betekent voor beleggers.

De psychologie van marktcycli

Hoezeer handelsbeslissingen ook worden bepaald door goed doordachte strategieën en het volgen van verschillende theorieën, er is nog steeds een aanzienlijk aspect dat wordt gedomineerd door emoties en sentiment. Handelaren op verschillende economische markten laten zich tegenwoordig bijna altijd leiden door hun emoties, ongeacht de activa waarin zij beleggen. 

Vanaf het begin houden deze beleggers vast aan kritische marktanalyse, observeren de trend van de marktcycli en bouwen van daaruit verder. Daarna beginnen zij de dominantie van cyclische marktcycli in te zien en passen hun strategieën daarop aan. 

In dit artikel wordt onderzocht hoe emoties de marktcycli veranderen en beïnvloeden en wat dit betekent voor beleggers. 

Wat zijn marktcycli?

Marktcycli verwijzen naar trends of patronen die zich in de loop der tijd binnen verschillende marktecosystemen vormen. Zij kunnen ook worden omschreven als de duur tussen de twee meest recente hoogte- of dieptepunten van een standaardbenchmark.

Nieuwe marktcycli ontstaan niet zomaar. Ze ontstaan wanneer zich in specifieke marktsectoren patronen vormen. Deze trends komen meestal voort uit factoren die verband houden met innovatie of marktregulering. Analisten kunnen een marktcyclus meestal pas identificeren nadat hij is afgelopen. Halverwege is het bijna onmogelijk om te weten wanneer hij is begonnen en waar hij zal uitmonden.

Afhankelijk van de markt die wordt geanalyseerd, kan een marktcyclus zo kort zijn als een paar minuten of zich uitstrekken tot meerdere jaren. Daghandelaren kunnen bijvoorbeeld rekening houden met intervallen van tien minuten, terwijl vastgoedbeleggers waarschijnlijk langere periodes (tot 20 jaar) zullen beoordelen om een nauwkeurig overzicht van de marktcyclus te krijgen.

Wat is marktpsychologie?

Marktpsychologie verwijst naar de patronen en bewegingen die zich voordoen in een markt, voortkomend uit de emotionele toestand van de deelnemers of beleggers. Met andere woorden, marktpsychologie is het idee dat marktbewegingen worden beïnvloed en ook de emotionele toestand van beleggers weerspiegelen.

Het is een belangrijk aspect van de gedragseconomie en is sterk verbonden met het fluctuerende beleggerssentiment dat psychologische marktcycli bepaalt. In de beleggingswereld wordt algemeen aangenomen dat het beleggerssentiment een belangrijke reden is voor de stijging en daling van activaprijzen. Toch moet worden opgemerkt dat het beleggerssentiment nauwelijks uniek is. Dat wil zeggen dat er op elk moment verschillende tegenstrijdige sentimenten bestaan. 

Marktpsychologie is dus niet noodzakelijkerwijs de dominantie van één enkel sentiment, maar eerder een reactie op het geaggregeerde of gemiddelde marktsentiment. 

Bullish market runs zijn het resultaat van positief sentiment, terwijl een bear run samenhangt met negatieve beleggersemoties. Bij bullish runs leidt de opwaartse trend tot een grotere vraag, waardoor het aanbod afneemt en de prijzen stijgen. Het tegenovergestelde is het geval bij bearish market runs, omdat het aanbod van weinig gevraagde activa onvermijdelijk de prijzen doet dalen. 

Wat zijn de stadia van een marktcyclus?

In elke marktcyclus zijn er vier stadia:

Accumulatie 

Deze fase loopt parallel met het einde van een vorige marktcyclus, meestal op het hoogtepunt van een slechte marktloop. 

Hier beginnen de zaken langzaam aan te trekken, met inside beleggers en early adopters die het gevoel delen dat het ergste van de bear run voorbij is. Zij beginnen nu nieuwe activa te kopen, met vrij lage prijzen als gevolg van de verminderde vraag en de nog steeds overheersende bearish marktvooruitzichten. 

Niettemin begint het algemene marktsentiment nu langzaam zijn negativiteit te verliezen en wordt het geleidelijk aan enigszins neutraal. 

Markeren 

Dit is de fase waarin de markt enige tijd relatief stabiel is gebleven en zich nu langzaam in een opwaartse trend beweegt. De prijzen stijgen geleidelijk naarmate meer beleggers de moed hebben om het water te testen, uit angst om iets te missen of gewoon uit hebzucht. 

Wanneer deze fase ten einde loopt, begint de " greater fool theory" de overhand te krijgen, waarbij vroege beleggers achterover leunen om te genieten van de hoge prijzen en de activaprijzen boven hun intrinsieke waarde uitstijgen. De belangstelling voor activa is nu groot, omdat het algemene marktsentiment nu bullish wordt.

Distributie

In deze fase beginnen early adopters en insiders activa te verkopen omdat de marktliquiditeit hoog wordt. Distributiefasen zijn echter meestal kort, waarbij het marktsentiment snel terugkeert naar een neerwaartse trend. De overheersende sentimenten zijn vaak gemengd, variërend van hebzucht tot angst en hoop.

Markeren

Nu is de markt ronduit bearish geworden. Toch houden veel beleggers hun posities vast, in de hoop dat het tij zal keren. 

De zaken worden echter duidelijk wanneer de markt meer dan 50% is gedaald. Dan hebben deze, vaak laat ingestapte beleggers (beleggers die kochten in de distributie- of late markup-fase) uiteindelijk geen andere keuze dan hun activa met aanzienlijke verliezen te verkopen. 

Hoe gebruiken beleggers de marktpsychologie?

Een belegger met een goed begrip van de marktpsychologie kan deze gebruiken om te profiteren van stijgende runs en de gevolgen van een negatieve dalende markt te verzachten door gunstige posities in de markt in te nemen.

Zonder deze kennis overheerst de standaard markthouding - alleen in een marktpositie stappen als er een hausse is. Volgens de marktpsychologie komen dergelijke hausses vaak net voor het einde van de cyclus, en zijn ze dus contraproductief voor beleggers. 

Kennis van de marktpsychologie kan beleggers veeleer helpen het punt in een dalende markt te bepalen waarop de tijd rijp is om vroegtijdig te beleggen in potentieel lonende activa. 

Alternatieve vormen van marktanalyse

Zelfs ondanks kennis van de marktpsychologie zal men het ermee eens zijn dat het moeilijk kan zijn te bepalen waar een markt zich in termen van zijn cyclus bevindt. Zoals eerder is benadrukt, zijn deze cycli vaak pas herkenbaar als ze al lang voorbij zijn.

Sommige beleggers gebruiken TA-indicatoren(technische analyse) om de psychologische toestand van de markt te beoordelen. De RSI(Relative Strength Index) kan bijvoorbeeld het punt markeren waarop er een overweldigende vraag naar activa is als gevolg van buitensporige hebzucht. Een andere soortgelijke indicator is de MACD (Moving Average Divergence Convergence), gebruikt in de crypto- en aandelenhandel.

De cycli van de cryptomarkt observeren

De accumulatie, markup, distributie en markdown fases van de psychologische markt zijn allemaal van toepassing op de cryptocurrency markt. Net als op de aandelenmarkt zijn er analytische instrumenten om cryptobeleggers te helpen deze klassieke cycli te observeren. Er zijn twee manieren om dat te doen:

Marktgegevens in de keten

Crypto-handelaren kunnen de subtiele verschuivingen in de marktcyclus waarnemen door de on-chain marktdataplatforms te bezoeken voor toegang tot realtime en historische prijzen in uitgebreid infografisch detail. 

Sentiment monitoring

In de cryptohandel zijn indicatoren als de Fear and Greed Index, Bitcoin Rainbow Chart en Ethereum Rainbow Chart vaak betrouwbare indicatoren voor langetermijnvoorspellingen.

Laatste gedachten

Inzicht in de marktpsychologie kan beleggers helpen zich beter in gunstige posities te plaatsen bij het uitstappen en instappen in de markt. De beste kans kan zich voordoen op het hoogtepunt van een dalende run, aangezien het negatieve sentiment de hopeloosheid en bijgevolg de lage activaprijzen kan bevorderen. Tegelijkertijd kan een enorm financieel risico ontstaan wanneer het marktsentiment zeer positief is.

Het is dus belangrijk te begrijpen hoe emoties handelaren beïnvloeden, waardoor de meest logische denkers vaak veranderen in irrationele beleggers. De markt verandert altijd en externe gebeurtenissen beïnvloeden vaak de marktvooruitzichten. Hoe beleggers daarmee omgaan, zal hoe dan ook een kwestie van sentiment blijven. 

Begin vandaag nog met BOTS

Downloaden in de App StoreKoop het op Google Play