Nieuws
11 juni 2021
(Automatisch vertaald uit het Engels)

Het eindspel: "Het uiteenspatten van de Lange Termijn Schuld Cyclus" en wat voor gevolgen dat kan hebben voor Bitcoin

Iedereen weet dat de pandemie van het coronavirus op veel plaatsen een diepe economische inzinking van onzekere duur heeft veroorzaakt. Om de economische schade van de pandemie te beperken, hebben centrale banken over de hele wereld ingegrepen met een breed scala van maatregelen om de economie te stimuleren. Maar wat zijn de langetermijneffecten van dit zogenaamde stimuleringsbeleid op de economie?

Het eindspel: "Het uiteenspatten van de Lange Termijn Schuld Cyclus" en wat voor gevolgen dat kan hebben voor Bitcoin
Het eindspel: "Het uiteenspatten van de Lange Termijn Schuld Cyclus" en wat voor gevolgen dat kan hebben voor Bitcoin

Door: Steven Eblé

In dit artikel zal ik aan de hand van Ray Dalio's "Principes voor het navigeren door grote schuldencrises" mijn analyse geven van het wereldwijde financiële systeem, waarom ik denk dat het onherroepelijk kapot is, en hoe het gekomen is tot waar het nu is. Aan het eind van het artikel zal ik ingaan op hoe dit alles Bitcoin zou kunnen beïnvloeden.

Schuld

Voordat ik de dieptecycli bespreek, moet u begrijpen wat dieptecycli zijn en waarom zij cyclisch van aard zijn.

Als u geld leent, vergroot u uw koopkracht vandaag ten koste van uw koopkracht in de toekomst. Dit geldt zowel op individueel als op macro-economisch niveau. Hoewel de productiviteit van een economisch systeem op lange termijn zeer belangrijk is, zijn de krachten van schuld en krediet de voornaamste drijfveren achter de volatiele economische schommelingen.

Korte- en langetermijnschuldcycli

Bijna iedereen kent de schuldcyclus op korte termijn, ook wel conjunctuurcyclus genoemd. De kortetermijnschuldcyclus wordt gevormd door expansies en recessies. Deze expansies en recessies duren gemiddeld acht tot tien jaar.

Deze steeds terugkerende economische cycli beginnen met een inkrimping van de kredietverlening, gevolgd door een recessie en een herstel dat in gang wordt gezet door een verlaging van de rentetarieven door de centrale banken.

Hoewel de meeste mensen de schuldencyclus op korte termijn kennen, hebben velen nog nooit gehoord van de schuldencyclus op lange termijn, ook al is die veel belangrijker. De reden waarom veel mensen niet bekend zijn met de lange termijn schulden cyclus is omdat het slechts eens in de 75-100 jaar voorkomt. Je kunt gemakkelijk je leven leiden zonder de conclusie van een langdurige schuldencyclus mee te maken. Dit is de reden waarom het niet bekend is en begrepen wordt.

Binnen elke kortetermijncyclus ziet het er misschien goed uit, omdat het herstel altijd relatief snel optreedt nadat centrale banken de rente hebben verlaagd. De economie maakt hogere pieken en hogere dalen, en de economie lijkt op te bloeien. Maar achter de schermen zijn centrale banken niet langer in staat om de rente zo hoog op te trekken als vóór de vorige recessie. Dit is te zien in de onderstaande afbeelding.

Als de rentevoeten het instrument van de centrale banken zijn om een recessie te verhelpen, maar deze rentevoeten blijven dalen, zal er onvermijdelijk een moment komen dat zij het nulpunt zullen bereiken. We hebben tien jaar geleden al gezien dat de rentetarieven op nul uitkomen en we zien het nu weer.

Een rente van nul heeft in het verleden het begin van het einde van een valutaregime ingeluid en zou dat in de nabije toekomst kunnen voorspellen, omdat het aantoont dat de schuldenlast in ons economisch systeem een onhoudbaar niveau heeft bereikt. De logische volgende stap vanaf dat punt, als we de prikkelstructuur van beleidsmakers met een historisch perspectief volgen, was en is het opofferen van de waarde van de munt. Dit proces wordt "deleveraging" genoemd.

Deleveraging

Zodra de rente niet meer kan worden verlaagd, kan de zaak niet meer worden opgelost zonder deleveraging. Deleveraging is wanneer alle schuldgroei boven de inkomensgroei uit het systeem wordt verwijderd. Renteverlaging is bijna altijd de eerste reactie op een schuldencrisis. Dit werkt als er ruimte is om de rente verder te verlagen, maar als er geen ruimte meer is om de rente te verlagen, zijn er twee andere monetaire beleidsmaatregelen die kunnen worden gebruikt om de schuldenlast te verlichten. Zoals omschreven door Dalio in Big Debt Crises:

Quantitative Easing (QE)
Dit is "geld drukken" om schuldpapier en financiële activa te kopen. QE geeft geld in handen van investeerders, die het vervolgens proberen te herinvesteren in andere financiële instrumenten. Sommige economen beweren dat QE geen geld drukken is omdat het gaat om het inruilen van een financieel activum voor een gelijke hoeveelheid geld. Deze logica faalt echter omdat het vers gedrukte geld biedingen op de kredietmarkten doet ontstaan die er anders niet zouden zijn geweest. QE heeft een positief effect op investeerders en de waarde van activa, maar het helpt degenen die geen activa hebben niet. Dit leidt tot een vergroting van de welvaartskloof. Hoe meer QE wordt gebruikt, hoe minder effectief het wordt. QE is doeltreffend bij een gebrek aan liquiditeit op de financiële markten, maar zodra de kredietmarkten voldoende zijn opgeblazen, zullen de effecten met elke QE afnemen.

"Stimulus betalingen."
Deze vorm van beleid legt geld direct in de handen van de mensen. De recente popularisering van en steun voor een universeel basisinkomen en stimuleringscheques zijn voorbeelden van dit monetaire beleid. Deze vorm van monetair beleid kan worden gebruikt als een alternatief voor de eerste twee vormen die onevenredig voordeel opleveren voor de investeerdersklasse. Dit monetaire beleid zal de middenklasse en de lagere klassen helpen om rond te komen. De politieke aanvaarding van dit monetaire beleid komt het meest tot uiting laat in een schuldencyclus, wanneer de welvaartsverschillen groot zijn en de massa's op zoek zijn naar mogelijkheden om "vooruit te komen".

The Endgame

Het lijkt mij duidelijk dat wij ons in de eindfase bevinden van een supercyclus van schulden die zich in de afgelopen ~80 jaar heeft afgespeeld en dat wij ons in het eindspel bevinden van de huidige monetaire orde. In de afgelopen 4 decennia hebben de rentetarieven een consistente neerwaartse trend vertoond, en de schuldenlast heeft zich in het hele economische systeem opgestapeld.


Hoe zou het einde van de schuldencyclus eruit kunnen zien? Vier manieren om schulden te herstructureren zijn te noemen:
1.) Bezuinigen, d.w.z. minder uitgeven - pijnlijk, gaat niet gebeuren
2.) In gebreke blijven - pijnlijk, gaat niet gebeuren
3.) Belastingverhoging - pijnlijk maar noodzakelijk, zal gebeuren
4.) Devaluatie van de munt, d.w.z. het drukken van geld - gebeurt al.

Herstructurering van schuldniveaus door bezuinigingen en schuldaflossingen is uiterst pijnlijk en zal resulteren in deflatie. In het verleden was dit misschien een noodzakelijk kwaad en zelfs onvermijdelijk. In het huidige systeem van zwevende fiatvaluta's is een deflatoire uitkomst hoogst onwaarschijnlijk, omdat er onbeperkte hoeveelheden geld kunnen worden gedrukt, waardoor deflatie niet nodig is. Belastingverhogingen en devaluatie om schulden te herstructureren zijn veel waarschijnlijker. Devaluatie van de munt lijkt de enige optie, maar is inflatoir van aard. Het hoofddoel van deze optie is het drukken van enorme hoeveelheden geld om de munt proactief te devalueren en zo de uitstaande schuld te devalueren. De enorme geldinjectie zal de schuldenlast van de VS devalueren en, aangezien het grootste deel van de schuld van de wereld in VS-dollar wordt aangehouden, ook de totale schuld van de wereld. Wij kunnen dit reeds zien gebeuren; COVID-19 mag dan de katalysator zijn geweest voor de meest recente gelddruk, maar deze zou hoe dan ook op gang zijn gebracht.

Bitcoin

Tijdens een periode van schuldgeldcreatie is de rationele economische drijfveer om je vermogen te beschermen door activa te zoeken die niet kunnen worden gedevalueerd of 'gedrukt', zoals edelmetalen bijvoorbeeld. Bitcoin is ook een goed dat niet kan worden gedevalueerd of 'gedrukt', omdat er ooit maar 21.000.000 bitcoins zullen zijn. Met Bitcoin is het mogelijk om rijkdom op te slaan op een zelf-soevereine manier met absoluut geen tegenpartij- of kredietrisico. Ieder individu of entiteit die te maken krijgt met ongunstige belastingregels kan zijn vermogen eenvoudigweg beschermen achter een muur van versleutelde energie, vrij van de behoeftige handen van de staat. Met Bitcoin wordt geld weer een verschijnsel van de vrije markt, en de mensheid zal als gevolg daarvan floreren.

Over BOTS

BOTS is een techbedrijf dat een app heeft ontwikkeld die het voor iedereen mogelijk maakt om vanaf €50 te beleggen. BOTS maakt gebruik van geautomatiseerde handelsstrategieën zodat je snel en zelfs zonder kennis kunt beleggen in cryptocurrency. Voorheen waren deze strategieën alleen toegankelijk voor de rijkste 3% van de wereld. BOTS maakt geautomatiseerd beleggen nu toegankelijk voor iedereen. In 2021 zal het ook mogelijk zijn om via BOTS te beleggen in aandelen en andere valuta. De app is gratis te downloaden en snel en eenvoudig te installeren. BOTS is momenteel actief in meer dan 15 landen en tegen het einde van het jaar wil BOTS actief zijn in minstens 60 landen en 4 continenten.

Nog ergens hulp bij nodig?

Mocht je onverhoopt toch nog vragen hebben over de BOTS app, aarzel dan niet om contact op te nemen met de support afdeling van BOTS.

Op het YouTube kanaal van BOTS vind je overige instructie video’s die je wellicht verder kunnen helpen. Daarnaast ben je van harte welkom op het Discord kanaal van BOTS.

‍De BOTS app is nu live

Download the BOTS app on your mobile phone today! For Android click here, for Apple click here.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.