Waarom worstelen moderne economieën tegenwoordig zo met inflatie?
Nieuws
Inzicht in de markt
Waarom worstelen moderne economieën tegenwoordig zo met inflatie?
Inzicht in de markt
24 november 2022

Waarom worstelen moderne economieën tegenwoordig zo met inflatie?

Inflatie is de ultieme verlammende factor voor economieën. Het is het belangrijkste kenmerk van een dreigende recessie en wordt gevreesd door financiële instellingen en regeringen wereldwijd.

Omdat de gevolgen ervan zo verwoestend zijn, zou men kunnen denken dat verschillende landen al bedreven zijn in het voorkomen ervan. Ondanks de beste fiscale en monetaire maatregelen was 2022 een jaar waarin de gevolgen van de inflatie sterk voelbaar waren. Zelfs de zogenaamde eerstewereldlanden zijn niet ongedeerd gebleven. 

Voordat we enkele theorieën en verklaringen onderzoeken over waarom zo veel landen tegenwoordig met inflatie worstelen, laten we de reële context nader bekijken.

Inzicht in wereldwijde inflatie

De wereldwijde stijging van de inflatie begon medio 2021. Hoewel in de nasleep van de wereldwijde pandemie een trage economische groei werd verwacht, hadden weinigen rekening gehouden met wereldwijde inflatieproblemen. 

Hier zijn enkele belangrijke inzichten voor deze periode:

In feite wordt het nog zorgwekkender als je beseft dat deskundigen waarschuwen dat de aanhoudende wereldwijde inflatie nog jaren kan aanhouden

Wat is dan de oorzaak van deze inflatie?

Wereldwijde inflatie - Hoe zijn we hier gekomen?

Het is eerst belangrijk te begrijpen wat inflatie precies inhoudt. Inflatie is een stijging van de prijzen en een duidelijke daling van de waarde of de koopkracht van geld in de tijd.

Hoewel het gemakkelijk is om prijsveranderingen in de tijd te onderzoeken voor individuele producten en alledaagse goederen, gaat inflatie verder dan dat. Gewone goederen zoals graan, verwerkt voedsel, elektronica en elektriciteit zijn inbegrepen. Bovendien vormen elementen als arbeid, amusement en gezondheidszorg geen uitzondering op de inflatiemeting. 

Net als andere economische aggregaten, zoals het bruto nationaal product en het bruto binnenlands product, houdt de inflatie rekening met alle productiefactoren, inclusief de arbeidskosten. 

Wat zijn prijsindexen?

Prijsindexen zijn een maatstaf voor de berekening van de prijs van verschillende soorten goederen en diensten in een bepaalde regio in de tijd. Deze indexen omvatten de indexen van de consumentenprijzen, de producentenprijzen en de groothandelsprijzen. 

Zoals u wellicht al weet, stijgen de prijzen van goederen en diensten al vele maanden sterk. Daar zijn vele redenen voor, gebaseerd op metingen van economische prijsindexen en andere factoren. Laten we enkele van deze redenen bespreken:

Het effect van de politiek

Meer dan iets anders kan de toegenomen inflatie in vele delen van de wereld worden teruggevoerd op een politiek conflict - de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Aan de oppervlakte lijkt het moeilijk voor te stellen dat twee oorlogvoerende naties zo'n grote invloed kunnen hebben op de wereld. Maar in werkelijkheid is het waar! Vanaf het begin van de oorlog hebben het Westen en haar bondgenoten geprobeerd Rusland te ondermijnen in een koude oorlog die los van het geratel van machinegeweren in het Oekraïense strijdtoneel wordt uitgevochten. 

Eerst vaardigden de Europese Unie (EU), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en hun bondgenoten strenge economische sancties tegen Rusland uit, met als hoogtepunt het verbod op de aankoop van Russisch gas door de EU-lidstaten. Aangezien Russisch gas vóór de oorlog goed was voor ongeveer 40% van alle gasinvoer in de EU, is het geen verrassing dat het Verenigd Koninkrijk momenteel de ergste energiecrisis doormaakt. 

Afgezien van gas zijn de gevolgen van de vervreemding van Rusland over de hele wereld voelbaar, gezien de grote rol die het land speelt in de wereldeconomie. Zo zijn ook de toeleveringsketens van andere grondstoffen, zoals graan, getroffen. Ook dit is niet verwonderlijk, aangezien beide landen grote exporteurs van deze producten zijn.

Post-COVID Depressie

Met het uitbreken van de COVID-19 pandemie kwam bijna alle economische activiteit wereldwijd abrupt tot stilstand. Er was geen fysieke handel mogelijk wanneer een dodelijk virus de wereld teisterde. 

Tegen de tijd dat wetenschappers een vaccin voor het coronavirus hadden ontwikkeld, waren verschillende bedrijven al dood. De meeste bedrijven die konden overleven waren organisaties die een manier vonden om zich aan te passen aan werken op afstand en dienstverlening op afstand, zoals Amazon.

Nu de blokkades pas medio 2021 langzaam afnemen, herstelt het bedrijfsleven zich even traag - waardoor de wereld in 2020 op de rand van een recessie belandt, zoals de Wereldbank voorspelt

Monetair beleid 

Monetair beleid en inflatie staan met elkaar in verband. Hoewel sommige economen het tegendeel beweren, heeft het geval van de VS en haar stimuleringsmaatregelen alleen maar geholpen om de realiteit van het verschijnsel te bewijzen. 

Tijdens de pandemie gaf de Amerikaanse regering 803 miljard dollar uit als financiële steun aan huishoudens die het moeilijk hadden. Bovendien verlaagde de Federal Reserve haar rentetarieven om de economische activiteit te stimuleren. Deze interventies hadden echter een averechts effect.

Terwijl de VS worstelde om de economische productie van voor de pandemie te evenaren, kon de toegenomen geldhoeveelheid maar tot één ding leiden: inflatie.

De almachtige toeleveringsketen 

De stijging van de kosten van goederen en diensten is terug te voeren op problemen met de toeleveringsketen. Er is een lange toeleveringsketen van samenstellende delen die het eindproduct vormen voor elke auto, verwerkt voedsel en handelswaar die er is. 

Tegenwoordig hebben fabrikanten moeite om hun quota's aan de eindgebruikers te leveren als gevolg van problemen in de toeleveringsketen. Dit fenomeen wordt het best getypeerd door de moeite die Ford heeft om voertuigen met zijn merknaam te leveren. 

Nu de wereldwijde toeleveringsketens in zo'n slechte staat verkeren, is het effect daarvan op de prijzen nauwelijks verrassend.

Nu de inflatie wereldwijd historisch hoog is, moeten bedrijven en particulieren concrete maatregelen nemen om zich aan de huidige realiteit aan te passen. Onnodige uitgaven moeten worden vermeden, terwijl de schuldenlast laag moet worden gehouden.

Aan de andere kant is er geen beter moment om te investeren dan nu, gezien de hoge rente. Ondertussen moet de wereld zich schrap zetten voor een recessie die mogelijk erger is dan de financiële crisis van 2008

Disclaimer:

Deze blog is uitsluitend voor educatieve doeleinden. De informatie die wij verstrekken bevat geen investeringsadvies. Doe alstublieft je eigen onderzoek voordat je investeert.

Alle meningen die in deze blog en door BOTS worden geuit vormen geen aanbeveling dat een bepaalde cryptocurrency (of cryptocurrency token/asset/index), portfolio van cryptocurrencies, transactie, of investeringsstrategie geschikt is voor een bepaalde persoon.

Begin vandaag nog met BOTS

Downloaden in de App StoreKoop het op Google Play
Download nu de BOTS app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.