Blog
September 22, 2020
(Automatisch vertaald uit het Engels)

Het geheim van Warren Buffett: samengestelde interest

Het is één van de paradepaardjes van Warren Buffett: samengestelde interest. Het principe van rendement op rendement. Hoe dat precies werkt leggen we je vandaag uit. En we geven je een rekenvoorbeeld met één van onze populairste bots. (Engelse versie is hieronder te vinden.)

BOTS by RevenYOU: Compound Interest
BOTS by RevenYOU: Compound Interest

Beginnen met beleggen

Wanneer je begint met beleggen en je gaat verdiepen in de materie kom je al snel de naam van Warren Buffett tegen. Warren Buffett is een Amerikaanse zakenman en belegger met een geschat vermogen van 73 miljard dollar. Wanneer hem gevraagd wordt naar het geheim achter het succes van zijn beleggingen is zijn antwoord altijd steevast: compound interest. Het principe van rendement op rendement.

Compound Interest

Nu de spaarrente nagenoeg 0% is, en in sommige gevallen zelfs negatief, is sparen een stuk minder lucratief geworden. Je geld wordt niet langer meer waard. Wanneer je de inflatie meerekent, wordt je geld zelfs ieder jaar minder waard.

Samengestelde interest wordt door Warren Buffett omschreven als de enige manier om je geld steeds meer waard te laten worden. Hoe zit dat?

Als je belegt, dan behaal je een bepaald rendement. De afgelopen tien jaar was het gemiddelde rendement op de AEX ongeveer 10%. Elk jaar wordt je geld dus 10% meer waard. Als je start met €100,- dan is dit na een jaar dus €110,- geworden. Het tweede jaar is je rendement dan 10% meer dan €110,- en is je geld €121,- waard. En dit loopt zo jaren door. Je ontvangt dus steeds je rendement over je al eerder behaalde rendement. Dit principe heet samengestelde interest. Oftewel samengesteld rendement.

Beleggen doe je voor de lange termijn

Een tweede "geheim" van Warren Buffett is de periode waarover hij belegt. Snel geld bestaat in zijn optiek niet. En dat gaat al helemaal niet samen met zijn rotsvaste vertrouwen in samengestelde interest. Omdat de markt fluctueert zal je altijd dalingen tegenkomen. Dips worden deze genoemd. Deze dips zijn er altijd en het is belangrijk om niet in paniek te raken wanneer je beleggingen in een dip belanden. De markt heeft zich, historisch gezien, altijd hersteld en is over de lange termijn altijd winstgevend geweest.

Beleggen met BOTS

Eén van de grote voordelen van beleggen met de BOTS app is dat de bots minder "last" hebben van deze dips. Omdat de bots gemaakt zijn op basis van machine learning, kunstmatige intelligentie en algoritmes, zijn zij in staat om de dips te omzeilen. Of in ieder geval er minder last van te hebben. Omdat het automatische handelsstrategieën zijn, kunnen zij eventuele dips voor zijn. Op die manier halen de bots voor jou het best mogelijke rendement.

BOTS en samengestelde interest

En dat rendement kun jij dan weer, net als Warren Buffett, voor je laten werken. In de BOTS app vind je verschillende bots, elk met hun eigen strategie en bijbehorend risico niveau. Je bepaalt dus zelf met welke bot je wilt gaan beleggen. Of misschien gebruik jij hiervoor wel meerdere bots.

Eén van onze populairste bots is The Power of Pi. Een bot die zijn strategie ontleent aan het gebruik van het getal pi. Sinds de start van de bot is het gemiddeld rendement iets meer dan 5%. The Power of Pi heeft een risico niveau van 8 (op een schaal van 1 tot 12).

Als jij dus €1000,- belegt met The Power of Pi dan is dit na één jaar €1050,- waard. Dit bedrag blijf je beleggen. Na twee jaar is jouw geld dan €1102,50 waard. En zo blijf je dat tien jaar volhouden. Aan het einde van die tien jaar is jouw €1000,- dan €1628,- waard geworden.

Zouden we uitgaan van een gemiddeld rendement van 10% (net zoals het gemiddeld rendement van de AEX over de afgelopen tien jaar) dan zou jouw €1000,- nog veel meer waard zijn geworden. Na tien jaar staat de teller dan op €2593,-

Starten met beleggen

Jij kunt dus nu net zo beleggen als Warren Buffet. Niet met miljarden euro's tegelijk. Maar door het principe van compound interest kun jij wel op dezelfde manier vermogen opbouwen. En door te beleggen met de BOTS app, ben je in ieder geval goed uitgerust om de dips in de markt zoveel mogelijk te vermijden. En dat voordeel had Warren Buffett niet altijd.

Beleggen is voor iedereen

Iedereen moet kunnen beleggen. En nu kan dat ook. Met BOTS. Samen gaan we de wereld van beleggen eerlijk en transparanter maken. Heb je interesse, maar is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de FAQ's op onze site. Of neem contact met ons op, we leggen het je graag persoonlijk uit.

De BOTS app is nu live

Download de BOTS app vandaag nog op uw mobiele telefoon! Voor Android klik hier, voor Apple klik hier.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

The secret of Warren Buffett: coumpound interest

Het is een van de paradepaardjes van Warren Buffett: samengestelde interest, of, met andere woorden, rendement op rendement. Vandaag zullen wij u uitleggen hoe dit werkt. Ook zullen we een rekenvoorbeeld geven met behulp van een van onze meest populaire bots.

Starting to invest

Wanneer u zich op uw beleggingsavontuur stort en u in de materie verdiept, moet u al gauw de naam Warren Buffett tegenkomen. Warren Buffett is een Amerikaans zakenman en investeerder met een geschatte waarde van 73 miljard dollar. Wanneer men hem vraagt naar het geheim achter zijn beleggingssuccessen, dan is zijn antwoord steevast "compound interest", het principe van rendement op rendement.

Compound interest

With the interest rate on savings being close to 0% and sometimes even negative, the profitability of saving has strongly decreased. Your money no longer increases in value; in fact, when factoring in inflation, your money decreases in value every year.

Warren Buffett proclaims compound interest to be the only way to continually increase the value of your money. How does this work?

Als je een investering doet, maak je een bepaald rendement. In de afgelopen tien jaar schommelde het gemiddelde rendement op de AEX-index rond de 10%. Dit betekent dat de waarde van uw geld elk jaar met 10% toeneemt. Dus als u begint met €100, is dit na een jaar €110 geworden. Het tweede jaar is uw rendement 10% op €110 en is uw geld €121 waard. En zo kan het jaren doorgaan: u krijgt rendement op het rendement dat u eerder heeft gemaakt. Dit principe wordt samengestelde interest genoemd.

Investing is a long-term process

Een ander 'geheim' van Warren Buffett is de periode waarover zijn beleggingen lopen. In zijn visie bestaat er niet zoiets als snel geld, een principe dat zeker niet strookt met zijn rotsvaste vertrouwen in samengestelde interest. Omdat de markt fluctueert, is het onvermijdelijk dat er dalingen zullen zijn, die doorgaans dips worden genoemd. Deze dips zullen zich op een bepaald moment voordoen en het is belangrijk om niet in paniek te raken wanneer uw beleggingen te lijden hebben van een dip. Historisch gezien heeft de markt zich altijd hersteld en is op de lange termijn altijd winstgevend geweest.

Investing with BOTS

One of the major advantages of investing using the BOTS app is that the bots are not as much affected by these dips. Since the bots have been created based on machine learning, artificial intelligence, and algorithms, they are able to evade dips or at least mitigate their effects. Bots perform automated trading strategies, which is how they are able to see dips coming and avoid them. In doing so, the bots will get you the best possible return.

BOTS en compound interest

And just like Warren Buffett, you will be able to let the return work for you. In the BOTS app you will find several bots that each have their own strategy and corresponding risk tier. You can decide for yourself which bot you would like to use to invest money. You also have the option of using multiple bots.

One of our most popular bots is The Power of Pi, a bot whose strategy is based on the use of the number pi. Since the bot was launched, its average return has been slightly over 5%. The Power of Pi is in risk tier 8, on a scale from 1 to 12.

So if you invest €1,000 using The Power of Pi, it will be worth €1,050 after one year. If you keep investing this amount, it will be worth €1,102.50 after two years. If you keep it up for ten years, your €1,000 will have become worth €1,628 by that time.

If we were to calculate this using an average return of 10%, (like the AEX index has yielded over the past ten years) your €1,000 would have become worth that much more. To be precise, it would be worth €2,593 after ten years.

Starting to invest

Kortom, u bent nu in staat om net als Warren Buffett te beleggen. Het zal misschien niet met miljarden euro's tegelijk zijn, maar het principe van samengestelde interest zal u helpen om op een gelijkaardige manier kapitaal op te bouwen. En door met de BOTS-app te beleggen, bent u in ieder geval goed toegerust om dips in de markt zoveel mogelijk te vermijden. En dat is een voordeel dat Warren Buffett niet altijd heeft gehad.

Trading is for everyone

Iedereen moet kunnen investeren. En nu kunnen ze dat. Met BOTS. Samen zetten we ons in om de wereld van beleggen eerlijker en transparanter te maken. Geïnteresseerd, maar is uw vraag nog niet beantwoord? Bekijk dan de FAQ's op onze site. Of neem contact met ons op, we leggen het u graag persoonlijk uit.

De BOTS app is nu live

Download the BOTS app on your mobile phone today! For Android click here, for Apple click here.

There is no such thing as risk-free investment. It is possible to lose (part of) your stake.