Blog
September 9, 2020
(Automatisch vertaald uit het Engels)

4 tips om zelf pensioen op te bouwen

Volgens het CPB doen jongeren er goed aan om ook zelf aan de slag te gaan met hun pensioen. De lage rente blijft een enorm probleem voor de pensioenfondsen en daar hebben de jongeren op termijn last van. Hoe bereid jij je voor op je pensioen? Wij geven je 4 tips. (Engelse versie vind je hieronder.)

BOTS by RevenYOU | 4 tips om zelf pensioen op te bouwen
BOTS by RevenYOU | 4 tips om zelf pensioen op te bouwen

Met pensioen

Je wilt er misschien nu nog niet aan denken, maar ook jij gaat ooit met pensioen. In de meeste gevallen bouw je pensioen op via je werkgever. Dit is overigens niet altijd zo, dus check dit altijd goed. Wil je ongeveer dezelfde levensstijl kunnen voorzetten na je pensioen, dan doe je er dus verstandig aan om zelf ook vast stappen te zetten. Met alleen je pensioenuitkering en je AOW wordt het waarschijnlijk een stuk lastiger. Daarom geven wij je vandaag 4 tips om zelf een vermogen op te bouwen voor na je pensionering.

1. Sparen

Natuurlijk kun je nu al beginnen met sparen voor je pensioen. Als jij elke maand een groot bedrag apart zet dan stapel je dit geld vanzelf op en heb je een lekker appeltje voor de dorst na je 67e. Of misschien wel na je 69e. Veilig en overzichtelijk.

Realiseer je wel dat sparen je uiteindelijk geld kost. Dat heeft te maken met de inflatie en het feit dat je spaarrente 0% is. In 2019 was de inflatie 2,6%, wat betekent dat je geld 2,6% minder waard is geworden. Als je nog 40 jaar voor de boeg hebt, wordt je geld dus alleen maar minder waard.

2. Lijfrentepolis

Een andere manier om vermogen op te bouwen voor je pensioen is om een lijfrenteverzekering af te sluiten. Elke maand betaal je aan de verzekeraar je premie en zij geven een indicatie van het te verwachten rendement. Als je dan met pensioen gaat, betalen zij jouw maandelijks een bedrag uit. Net als met je overige pensioenuitkeringen. Veilig en overzichtelijk, maar ook weinig flexibel.

Let wel goed op met het afsluiten van deze polis op de bijkomende kosten. Deze kunnen vrij stevig oplopen.

3. Beheerd beleggen

Er zijn een aantal banken die een speciaal pensioen product aanbieden in combinatie met beheerd beleggen. In de meeste gevallen leg je maandelijks hetzelfde bedrag in waarmee de bank voor jou gaat beleggen. Vaak heb je wel een beetje inspraak in het risicoprofiel, maar niet in de precieze aandelen, obligaties en ETF's. Het geld wat je inlegt is niet vrij opneembaar. Pas nadat jij met pensioen bent gegaan, kun je dit geld weer gebruiken.

4. Zelf beleggen

Je kunt ook zelf de controle nemen en zelf gaan beleggen. Je bepaalt dan zelf hoeveel je inlegt, welk risico je neemt, in welke markten je handelt en wanneer je jouw geld wilt opnemen. Wanneer je zelf belegt heb jij alle touwtjes in handen.

Stel je gaat beleggen voor je pensioen met de BOTS app. Je kunt al starten vanaf €50,- Instappen is zo gepiept. Je checkt in de app welke bots succesvol zijn, welk risico je bereid bent om te nemen en dan start je. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoeveel je inlegt en van te voren de rendementen toetsen in de demo.

Bots zijn automatische handelsstrategieën die voor jou handelen op basis van algoritmes, kunstmatige intelligentie en machine learning. Omdat het bots zijn, slapen ze nooit en hebben ze geen last van emoties wanneer er schommelingen op de beurs plaatsvinden. Handig.

Voorheen waren deze geautomatiseerde handelsstrategieën alleen maar beschikbaar voor de rijkste 3% van de wereldbevolking. Maar nu dus ook voor jou. Met de BOTS app.

Op deze manier heb je zelf de volledige controle over je pensioenplan. En dan kan jij met een gerust hart gaan rentenieren. En misschien zelfs wel voor je 67e.

Beleggen is voor iedereen

Iedereen moet kunnen beleggen. En nu kan dat ook. Met BOTS. Samen gaan we de wereld van beleggen eerlijk en transparanter maken. Heb je interesse, maar is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de FAQ's op onze site. Of neem contact met ons op, we leggen het je graag persoonlijk uit.

De BOTS app is nu live

Download de BOTS app vandaag nog op uw mobiele telefoon! Voor Android klik hier, voor Apple klik hier.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

4 tips to prepare yourself for your retirement

According to the CPB, young people would do well to start working on their pensions themselves. Low interest rates continue to be a huge problem for pension funds, and young people will suffer from that in the long term. How are you preparing for your retirement? Today we will share 4 tips with you.

Retiring

You may not want to think about it now, but you too are going to retire someday. In most cases, you build up a pension through your employer. However, this is not always the case, so always check this carefully with your employer. If you want to be able to continue to live the same lifestyle after you retire, it is wise to take some steps of your own, too. With your pension benefit and your state pension benefit alone, it will probably become a lot more difficult. That is why today, we are giving you 4 tips to build your own capital for your retirement.

1. Saving

Of course, you can already start saving for your retirement today. If you put away a fixed amount every months, this money will accumulate over time and you will have a nice extra after you turn 67. Or perhaps 68. Safe and clear.

Besef wel dat sparen u uiteindelijk geld kost. Dit komt door de inflatie en het feit dat de spaarrentes 0% zijn. In 2019 was de inflatie 2,6%, wat betekent dat uw geld 2,6% van zijn waarde heeft verloren. Dus als u nog 40 jaar te gaan heeft, wordt uw geld alleen maar minder waard.

2. Lijfrentepolis

Another way to build capital for your retirement is to take out an annuity insurance. You pay your insurer a premium every months, and they provide an indication of the expected return. Then, when you retire, they pay you a monthly amount. Just as with your other pension benefits. Safe and clear, but not very flexible.

Do take any additional costs into account when taking out this policy. These can run up significantly.

3. Managed investment

There are a number of banks who offer a special pension product in combination with managed investment. In most cases, you put in the same amount every month and the bank invests it for you. You can usually control the risk profile, but not the specific stocks, bonds and ETFs. The money you put in cannot be freely withdrawn. You can only start using this money again after you retire.

4. Trading for yourself

You can also take full control and start trading for yourself. You determine how much you invest, what risk you take, which markets you trade in and when you want to withdraw your money. When you invest for yourself, you are in full control.

Laten we zeggen dat u begint te handelen voor uw pensioen met de BOTS app. U kunt beginnen met zo weinig als €50. Aan de slag gaan is eenvoudig. In de app kijk je welke bots succesvol zijn, welk risico je bereid bent te nemen en daar ga je. Je bepaalt zelf hoeveel je belegt en wanneer, en je kunt je rendement eerst uitproberen in de demo.

Bots are automatic trading strategies that trade for you based on algorithms, artificial intelligence and machine learning. Because they are bots, they never sleep and are not bothered by emotions when there are fluctuations in the stock market. Convenient.

Previously, these automated trading strategies were only available to the richest 3% of the global population. But now they are available to you, too. With the BOTS app.

This way, you are in full control of your pension plan. And you can retire with peace of mind. And who knows, perhaps even before you turn 67!

Trading is for everyone

Iedereen moet kunnen investeren. En nu kunnen ze dat. Met BOTS. Samen zetten we ons in om de wereld van de handel eerlijker en transparanter te maken. Geïnteresseerd, maar is uw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de FAQ's op onze site. Of neem contact met ons op, wij leggen het u graag persoonlijk uit.

De BOTS app is nu live

Download the BOTS app on your mobile phone today! For Android click here, for Apple click here.

There is no such thing as risk-free investment. It is possible to lose (part of) your stakes.