Gebruik van het orderboek om boekingen te bepalen
BOTSpedia
Quant Trading
Gebruik van het orderboek om boekingen te bepalen
Quant Trading
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Gebruik van het orderboek om boekingen te bepalen

Het is belangrijk te begrijpen wat een orderboek is en hoe de marktdiepte grafiek u kan helpen bij het bepalen van ingangen voor uw trades.

Het is belangrijk te begrijpen wat een orderboek is en hoe de marktdieptekaart u kan helpen bij het bepalen van ingangen voor uw trades. Dit artikel zal u helpen door beide te navigeren.

Bestelboek

Het orderboek is een lijst van alle uitstaande limietorders om een cryptocurrency te kopen of verkopen. Het is verdeeld in een biedzijde en een vraagzijde. In de eerste zijn de prijzen gesorteerd van de hoogste bovenaan naar de laagste onderaan. In de tweede is het andersom. Elk prijsniveau bevat het volgende op Binance (orderboeken op andere beurzen kunnen licht verschillen):

  • Hoeveelheid: Het aantal eenheden uit de order op dit specifieke prijsniveau dat probeert te worden verhandeld. Met andere woorden, hoeveel munten (b.v. BTC's) zijn beschikbaar om te worden gekocht of verkocht op dit prijsniveau.
  • Totaal: Hoeveel het u zou kosten om te kopen of hoeveel u zou ontvangen als u verkocht

Wanneer handelaren willen kopen, kijken zij naar de prijzen aan de vraagzijde om te zien welke prijs de verkopers bereid zijn te aanvaarden. Omgekeerd, wanneer ze willen verkopen, kijken ze naar de biedzijde om te zien hoeveel kopers bereid zijn te betalen. De handel wordt uitgevoerd zodra een kooporder een verkoper of een verkooporder een koper vindt.

Dieptegrafiek

De dieptegrafiek is een grafische weergave van het orderboek. Het visualiseert de huidige vraag en aanbod van een cryptocurrency op de markt. De x-as toont prijzen, en de y-as toont het totaal van munten/tokens van alle ingediende orders tot aan die prijs. De grafiek is verdeeld in twee secties: biedingen aan de linkerkant en vragen aan de rechterkant.

Bij de biedgrootte moet u letten op de grafiek van rechts naar links. Op elk prijsniveau kunt u zien hoeveel munten/tokens u tegen of boven deze prijs zou kunnen verkopen. Bij de ask size kijkt u naar de grafiek van links naar rechts. Op elk prijsniveau kun je zien hoeveel munten/tokens je zou kunnen kopen op of onder dit prijsniveau.

In het onderstaande voorbeeld wilt u zo snel mogelijk 500 SOL's verkopen. Aan de biedzijde ziet u dat u mag verkopen aan de orders: 1, 2, 3, 4, en 5 gedeeltelijk. Als u 500 SOL's zou willen verwerven, zou u naar de ask-kant kijken en zien dat u de hele verkooporder 1 en een deel van verkooporder 2 zou kunnen kopen.


U zult vaak de zogenaamde muren opmerken. Dit zijn de prijsniveaus waarop een aanzienlijk aantal kopers/verkopers hun koop/verkoop orders hebben geplaatst. Zij "blokkeren" de orders op lagere prijsniveaus (biedzijde) en hogere prijsniveaus (laatzijde) om te worden uitgevoerd.

Met andere woorden, om de prijzen te laten dalen/ stijgen tot een bepaald niveau, moeten alle koop-/verkooporders van hogere/lagere prijsniveaus worden vervuld. Wanneer de vraag plotseling afneemt, gaan de prijzen natuurlijk omlaag. Wanneer er daarentegen minder aanbod is, stijgen de prijzen. Dit komt het best tot uiting wanneer grote muren verdwijnen.

Concluderend, een marktdiepte grafiek is een nuttig instrument om vraag en aanbod te visualiseren en te bepalen welke groter is. Ook helpt het traders de juiste prijsniveaus te bepalen voor hun instap.

Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.