Candlestick Grafieken uitgelegd
BOTSpedia
Onderwijs
Candlestick Grafieken uitgelegd
Onderwijs
Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Candlestick Grafieken uitgelegd

Een Candlestick chart is een type grafiek dat wordt gebruikt om gegevens weer te geven, zodat traders en analisten de informatie gemakkelijker kunnen interpreteren.

Een Candlestick grafiek is een type grafiek dat wordt gebruikt om gegevens weer te geven, zodat traders en analisten de informatie gemakkelijker kunnen interpreteren. Traders gebruiken deze grafieken omdat ze hen in staat stellen visueel te zien hoe sterk of zwak de prijsactie van een actief is geweest gedurende verschillende tijdsperioden. 

Candlesticks bestaan uit een lichaam en lonten. De body is het gedeelte tussen de open- en sluitkoersen en de wicks/shadows zijn de gedeelten die u laten zien hoe hoog en laag de koersen in een bepaald tijdsbestek zijn geweest. De uiteinden van de schaduwen geven de hoogste en laagste koersen aan. 

De kleur van de candlesticks wordt gebruikt om aan te tonen of er winsten of verliezen waren gedurende het getoonde tijdsbestek met wit (of groen) voor stijgingen en zwart (of rood) voor dalingen. Als de slotkoers hoger is dan de openingskoers, is het een bullish candle. Het betekent dat kopers controle hadden over verkopers gedurende deze tijdspanne. Anderzijds is er sprake van een bearish kaars wanneer de slotkoers lager is dan de openingskoers en het signaal geeft dat verkopers meer controle hebben over de markt dan kopers in die specifieke tijdsperiode. In termen van volatiliteit, geeft de lengte van de schaduwen aan hoeveel volatiliteit er was tijdens die specifieke tijdsperiode. Hoe langer de schaduwen, hoe groter de volatiliteit. 

Candlestick grafieken worden vaak gebruikt om patronen te identificeren, die kunnen worden gebruikt om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Er zijn veel verschillende soorten patronen die worden onderverdeeld in twee basiscategorieën: bullish en bearish patronen. Bullish patronen wijzen op stijgende koersen en positieve vooruitzichten. Omgekeerd duiden bearish patronen op verzwakkende koersen en verslechterende vooruitzichten. 

Het is echter belangrijk te onthouden dat handelspatronen niet altijd werken en dat in het verleden behaalde resultaten niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten. Gebruik altijd candlesticks in combinatie met andere vormen van technische analyse, zoals trendlijnen of indicatoren, om een nauwkeuriger beeld van de markt te krijgen. Door dit te doen, kunt u beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen en mogelijk uw algemene handelsresultaten verbeteren.


Download nu de BOTS-app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.